| Home | News | La seva Consulta |       Atenció al Client 902 929 902 .       

ACTUALITAT - WIKI
XAT - FÒRUM - BLOG
Gerentes.com


Sumari

Formació en l'Empresa
El nostre CAMPUS ON-LINE
Forma Consultors
Formació individualitzada
OUTDOOR Training

Llei de Protecció de Dades
Assessoria d'Empresa
Anàlisi d'Empresa
Recursos Humans
Gestió de Màrqueting
Gestió Comercial
Estratègia d'Empresa
Gestió de la Qualitat
Producció i Productivitat
Comptabilitat i Finances
Competències Directives
LA GRAN BIBLIOTECA

Anàlisi Financera
Anàlisi de balanços
Anàlisis i Diagnòstic
Programari Anàlisi d'Empresa
Programari Gestió d'Empresa

Joc Estratègia d'Empresa

Central BLOGs temes Empresa

Creuers per a Seminaris, Convencions i Incentius
EL CREUER DE LA SEVA VIDA

Realitzi la seva Consulta
Articles i Monografies
Llibreria Digital PC i PALM
La nostra LLIBRERIA en xarxa
LLIBRES recomanats
Fires i Exposicions
Gerentes news
Club Gerentes.com
Club venedors.org
Gerentes.com en català
CURSOS ONLINE GRATIS
Enllaços recomanats
Intercanvi de links
Anuncis Classificats
PUBLICITAT en la seva WEB
Oferix/Cerca Ocupació?


La Casa del Libro

DESITJA TENIR UN TELÈFON DIRECTE DES D'ESPANYA?

Els seus Clients (o futurs Clients) pagaran el preu de trucada nacional espanyola

REALITZI LES SEVES
TRUCADES
INTERNACIONALS


a MOLT BAIX COST
preu de 902  (Espanya)


902 999 812

Contracti
la seva Línia 902.
...i cobri per les trucades rebudes


Si ja té Línia 902.
No pagui més quotes
vegi la nostra Oferta
de Portabilidad
...i cobri per les trucades rebudesDomini+Hosting
20,66 E./l'any

Emmagatzematge i Transferència Il·limitats

Empreses Seleccionades
ELS NOSTRES SERVEIS

NOSALTRES:
El nostre Equip està format per un Col·lectiu d'Empreses i Professionals molt especialitzats en punts molt concrets dintre de la Gestió Empresarial i la Formació de Personal i Directius.


EL NOSTRE CAMPUS ON-LINE:
Estem preparant el nostre Campus On-line, en el qual podrem impartir cursos directa i personalizadamente a tots els nostres alumnes particulars de tot el món de parla hispana.
Consulti'ns pel seu cursGoogle
  Web Gerentes.com
I-LEARNING I COACHING PER A EMPRESES:
Planifiquem i desenvolupem Pedagogia i Metodologies per a la creació i impartición de Cursos per a Empreses i Institucions, basats en les noves tecnologies de la Xarxa.
Àrea de Màrqueting
Gestió Comercial
Formació per a Banca
Cursos per a Comerç i Distribució
Sector d'Automoció
Sector Hostaleria, Turisme i Oci
Sector Immobiliari
Cursos per al Sector Salut
Cursos per al Sector Mútues
Formació en Habilitats Directives

veure més...Cercador d'empreses espanyoles:

SEMINARIS AMB JOC DE SIMULACIÓ D'EMPRESA
Les simulacions de gestió d'empresa són unes potents eines d'aprenentatge que fan possible que els participants en les mateixes puguin aprendre sobre els factors que influïxen en les diferents àrees dels seus negocis comunicant-se, gestionant el seu temps, argumentant, negociant, competint, prenent decisions, arribant a compromisos i posant a prova les seves idees de manera creativa sense exposar-se als riscos propis d'una situació real.
Els participants han de manejar informació -quantitativa i qualitativa- i fixar-se objectius que podran arribar a total o parcialment. Experimenten també les conseqüències de les seves pròpies decisions i accions enfrontant-se a les múltiples incerteses sorgides de la incompleta comprensió que tenen de la situació i de les accions dels seus competidors i d'altres entitats externes.
Les simulacions poden oferir una experiència gairebé real, una experiència indirecta de caràcter gairebé addictiu per la forta motivació que generen en els participants gràcies al seu caràcter participatiu i interactiu i als factors competitius que produïxen alts nivells de compromís.
veure més...ASSESSORIA I CONSULTING
El nostre esquema bàsic de treball es resumeix en aquests paràmetres fonamentals:
DIAGNOSTICO
PLA DE ACCION
IMPLEMENTACION
CONTROLS
AREAS DE ACTUACION:
ANÀLISIS D'EMPRESA
L'estudi, absolutament reservat, consistirà en una revisió metòdica de les àrees que comprenen l'empresa, el seu entorn, recursos, objectius i estratègies, estructura financera, productiva i comercial, posant especial interès en els aspectes que més incideixin en la rendibilitat de l'empresa.
ESTRATÈGIA D'EMPRESA
L'estratègia empresarial unida al procés de planificació estratègica són clau per al correcte desenvolupament de l'empresa en el mitjà i llarg termini.
RECURSOS HUMANS
COMPTABILITAT I FINANCES
El nostre Programari neix a través de la dificultat observada en les empreses en l'obtenció d'un complet estudi de la seva situació econòmica. Els costos d'un estudi econòmic-financer són molt alts, tant en preu com en temps. Per això creguem Managerial Analyzer, ja que dota a l'empresa d'una eina summament poderosa per al control de la seva gestió econòmic-financera.
GESTIÓ DE MÀRQUETING
PLA DE MÀRQUETING
Dintre del màrqueting, l'eina estratègica més important és el pla de màrqueting on es defineix l'estratègia de la companyia, estudiant el seu posicionament, la seva cartera de productes, els mercats, els recursos disponibles humans i econòmics, etc.
GESTION COMERCIAL
PLA DE VENDES
L'estratègia de vendes i els elements que la componen: pla de vendes, tecnicas de vendes, pressupost de vendes, processos, força de vendes, fixació i control d'objectius, polítiques retribuitivas, etc. són claus per a ser competitius.
GESTION DE LA QUALITAT
En la gestió actual, la correcta gestió de la qualitat total i el medioambiente són punts crítics per a aconseguir la competitivitat i el futur de l'empresa.
GESTIÓ DE PRODUCCION
PRODUCTIVITAT
La correcta Gestió de Processos i Costos és molt important per a aconseguir la competitivitat suficient per a sobreviure i créixer en l'entorn competitiu actual.
DIAGNÒSTIC I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES DIRECTIVES I PROFESSIONALS
Les nostres eines de diagnòstic permeten utilitzar competències específiques de les empreses o clients, adaptant-se per a tenir informació útil sobre els Perfils Directius, Punts Forts i de Millora d'Intensitat de Perfils, Adequació en el Lloc i possibles Compatibilitats.

LLEI ORGÀNICA De
PROTECCIÓ DE DADES

La nostra consultora especialitzada en protecció de dades, per a col·laborar en l'adaptació dels nostres clients a la normativa exigida segons llei, va elaborar més de 10.000 altes en l'any 2004.
ELS NOSTRES SERVEIS INCLOUEN: inscriure l'empresa en l'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES, elaborar el document de seguretat, els llibres de sortides i incidències; circulars tipus a clients/proveïdors i empleats, així com la formació del responsable o responsables de fitxer.
veure més...
Realitzi la seva consulta

LA NOSTRA LLIBRERIA EN XARXA
Llibres Electrònics i en Paper

 • La Venda Professional
 • Nou habilitats directives
 • Busca ocupació? Ocupació i oportunitats de carrera
 • Acte-Imatge i Qualitat. Seminari de Mercadeo, Teoria i Pràctica - Prevalgués part (Gratis)
 • Acte-Imatge i Qualitat. Seminari de Mercadeo, Teoria i Pràctica
 • La Gestió del Coneixement en les Organitzacions
 • Gestió de Recursos Humans
 • Apunts per a Professionals de Vendes
 • Nous principis i fonaments del Comerç Internacional i Intercultural
 • Bases per a interpretar la Nova Economia Internacional
 • La Venda professional Minorista
 • Cibernegocios
 • Comerç, Dret, Signatura i Documents Digitals o Electrònics
 • La Comunicació Pedagògica
 • Habeas Data: Cap a una nova intimitat
 • Teoria i Praxi
 • Teletreball: Una opció Laboral del futur disponible "avui" en el teu PC
 • L'home mediocre
 • Comportament en societat
 • Dissenys de multimedias educatives
 • L'èxit és inevitable
 • Darrere de l'equilibri
 • Experiència laboral a Argentina
 • La caça d'Intruses
 • El Príncep
 • Incubant noves empreses
 • Incubant noves empreses. Llibre resumit de regal
 • Com embeno més segurs?
 • Activació de la intel·ligència
 • Economia Audiovisual
  ...i més

  Newsletter GERENTES NEWS
  Butlletí mensual de distribució gratuïta amb Articles i Informació sobre temes relacionats amb l'Adreça I Organització d'Empreses, Recursos Humans, Formació i aspectes rellevants dirigits al Desenvolupament Personal i Professional del Directiu.
  veure més...


  CONEGUI LA MAJOR EDITORIAL ON-LINE EN ESPANYOL DE LLIBRES DIGITALS I EN PAPER
  LLIBRES EN XARXA és un projecte estratègic que va motivar a un equip multidisciplinario internacional a construir i gestionar l'editora de llibres on line en espanyol més important del món.
  Aquí pot regalar (o regalar-se) un o diversos llibres... GRATIS!!!.
  Trobarà tots els temes i gèneres que precisi i als millors autors també.
  I si Vè. és autor...
  PUBLIQUI EL SEU LLIBRE!!!.
  veure més...


 • FORMACIÓ EN L'EMPRESA:

     Equip de Formadors
  El professorat està format per professionals experts i en
  continu reciclatge, en totes les àrees de l'empresa i en les últimes tècniques de formació. Tots ells combinen les accions formatives amb l'assistència a les empreses "en viu" a través del Consulting i Assessoria, amb el que podem parlar, en els nostres Cursos i Seminaris, del que ocorre "avui" en la pràctica.
  veure més...

  ALGUNS DELS NOSTRES CURSOS I SEMINARIS ONLINE
 • Taller d'Estratègia Social i d'Empresa (GRATIS)
 • Más de 170 Cursos Gratis
 • eCommerce - Comerç Electrònic
 • Alt Rendiment en Fires i Exposicions
 • Informació General del Campus

 • Pàgina principal del Campus

 • Accés al Campus Virtual


  ALGUNS DELS NOSTRES CURSOS I SEMINARIS "IN COMPANY"

  CURSOS I SEMINARIS MÉS SOL·LICITATS

  CURSOS I SEMINARIS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

  CURSOS I SEMINARIS DE VENDES, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

  CURSOS I SEMINARIS PER A COMANDAMENTS INTERMEDIS

  CURSOS I SEMINARIS DE TREBALL EN EQUIP

  CURSOS I SEMINARIS D'ATENCIÓ AL CLIENT

  CURSOS I SEMINARIS PER A DIRECTIUS

  CURSOS I SEMINARIS DE MÀRQUETING

  CURSOS I SEMINARIS ESPECIALS


  CURSOS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, OFICIS I HABILITATS.
  Tècniques empresarials
  Cursos Tècnics
  Accés a graus superiors
  Oposicions
  Informàtica
  Idiomes
  Formació Sanitària
  Arts i Decoració
  Bellesa i moda
  Humanitats
  Turisme i Hostaleria
  veure més...  PROGRAMES DE GESTIÓ PER A EMPRESES I AUTÒNOMS
  TOTS ELS PROGRAMES AMB UN 15% DE DESCOMPTE

  PODRÀ BAIXAR ELS PROGRAMES DEMO TRIATS PER A COMPROVAR QUE S'ADAPTEN PERFECTAMENT A LES SEVES NECESSITATS.
 • Administració de Finques
 • Agents d'Assegurances
 • Agents de Vendes, representants, Comisionistas
 • Agència de Transports (càrrega completa)
 • Agència de transports (càrrega fraccionada)
 • Agenda professional Vendes
 • Magatzem - Entrades i Sortides
 • Magatzem per a Obres i Construcció
 • Lloguis de Maquinària per a la Construcció
 • Biblioteques
 • Bufet d'Advocats
 • El Catàleg dels seus Productes
 • Gestió Fusteries
 • Centres de Formacuión - Escoles
 • Etiquetes Codi de Barres
 • Compra-Venda d'automòbils
 • Consulta Mèdica
 • Control de Despeses d'Obres en Construcció
 • Dentistes - Gestió Clíniques Dentales
 • Generador d'Etiquetes
 • Gimnasos - Gestió de Gimnasos
 • Facturació amb diferents tipus d'IVA
 • Facturació amb textos lliures
 • Facturació - Comptes per cobrar i per pagar
 • Gestió de Flota de Vehicles
 • Gestió Comercial
 • Hostaleria - Gestió d'Hotels
 • Immobiliàries
  Crear Pàgina en Internet
 • Gestió d'Immobiliàries
 • Gestió d'Inquilins
 • Llibres
  Gestió de Llibreries
 • Mini Comptabilitat
 • Gestió Multialmacenes
 • Òptiques
  Gestió d'Òptiques
 • Perruquería
  Gestió de Perruqueríes
 • Tasacióón
  Gestió de Perits Taxadors
 • Gestió de Pressupostos - Elaboració i Facturació
 • Rentacar
  Gestió lloguis de Vehicles
 • Gestió S.A.T.
  Servei d'Assistència Tècnica
 • Gestió Taller de Reparacions
  Automòbils, Motociclertas, etc.
 • Gestió de Talles
  Facturació per talles
 • Tintoreries
  Gestió de Tintoreries
 • Personal
  Gestió de Torns
 • Venedors Pymes
  Gestió de Vendes
 • Video Clubs
  Gestió de Video Club  CERCADOR DE TEMES
  MONOGRÀFICS

  Monografias.com


 • OUTDOOR TRAINING
  El Outdoor Training és una activitat formativa que es desenvolupa a l'aire lliure i es compon d'una seqüència lògica d'activitats de les quals s'extreuen conclusions amb projecció directa i immediata en l'entorn de l'organització.
  veure més...

  SEMINARIS, CONVENCIONS
  I VIATGES
  D'INCENTIUS
  EN CREUER
  Si vostè desitja realitzar una reunió, una convenció o un seminari, dinamitzar a la seva força de vendes o organitzar qualsevol tipus d'esdeveniment corporatiu dintre d'un marc veritablement excepcional, un creuer és sens dubte la millor fórmula que trobarà si desitja combinar els negocis i el plaer.
  veure més...

  PROGRAMARI PER A L'ANÀLISI D'EMPRESA
  El programari "Managerial Analyzer" és una eina creada per a l'anàlisi empresarial, única en el seu gènere, que li facilitarà la confecció, interpretació i realització de l'estudi i anàlisi total de la situació econòmic-financera de la seva empresa o negoci.
  Managerial Analyzer, pot analitzar qualsevol tipus d'empresa, emetent un diagnòstic precís i eficaç sobre la situació financera de la mateixa.
  veure més...
  Baixar Demo

  LES MILLORS OFERTES DE Llibres
  Informàtica
  Videojocs
  Esport
  Vins
  Música
  Articles destacats

  TRUCADES INTERNACIONALS 902 996 176 TARIFA/MINUT normal    0.0673 € reduïda 0,0403 € Inici       0,0833 €
  902 996 176 Trucar a Alemanya
  Trucar a Andorra
  Trucar a Argentina
  Trucar a Austràlia
  Trucar a Àustria
  Trucar a Bèlgica
  Trucar a Brasil
  Trucar a Bulgària
  Trucar a Canadà
  Trucar a Xile
  Trucar a Xina
  Trucar a Colòmbia
  Trucar a Corea del Sud
  Trucar a Dinamarca
  Trucar a Espanya
  Trucar a Eslovàquia
  Trucar a EEUU USA Estats Units
  Trucar a Estònia
  Trucar a Finlàndia
  Trucar a França
  Trucar a Grècia
  Trucar a Hong Kong
  Trucar a Hongria
  Trucar a Irlanda
  Trucar a Israel
  Trucar a Itàlia
  Trucar a Japó
  Trucar a Liechtenstein
  Trucar a Luxemburg
  Trucar a Malàsia
  Trucar a Mèxic
  Trucar a Mònaco
  Trucar a Noruega
  Trucar a Nova Zelanda
  Trucar a Holanda
  Trucar a Palestina
  Trucar a Perú
  Trucar a Polònia
  Trucar a Portugal
  Trucar a Puerto Rico
  Trucar a Regne Unit
  Trucar a república Checa
  Trucar a Rússia
  Trucar a Singapur
  Trucar a Suècia
  Trucar a Suïssa
  Trucar a Taiwan
  Trucar a Veneçuela
  902 996 176 ANOTI'L EN LA SEVA AGENDA  GUANYAR DINERS REBENT EN EL SEU E-MAIL INFORMACIÓ QUE CONSIDERI DEL SEU INTERÈS
  Tenim dues opcions molt interessants. Pot triar una d'elles (o les dues).
 • ÉS FÀCIL
 • NAVEMAIL
 • ConSuPermiso
  És una font d'ingressos extra que requereix molt poc treball i "condeix".


 • Regístrese en PayPal y empiece a aceptar pagos con tarjeta de crédito instantáneamente.

  | Home | Altres Serveis | Altres Productes | Dominis W | News | La seva Consulta |
  Copyright © 2004 Josep Gumbau
  Estadisticas y contadores gratis.
  Nuestros Sponsors:
  Cursos
  Masters y Postgrados
  Tutoriales y Manuales